Home > Vinkit > Ostajaprofiilien käyttö markkinoinnissa

Ostajaprofiilien käyttö markkinoinnissa

January 10th, 2023

Kohderyhmämarkkinointi on monelle tuttu termi. Se on vuosikymmenten ajan käytetty malli, jolla tunnistetaan markkinoinnin näkökulmasta ideaali kohderyhmä, jolle tuotetta tai palvelua erityisesti markkinoidaan.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on kuitenkin muuttunut ja siksi markkinointiin tarvitaan tarkempia ja tehokkaampia työkaluja, joista yksi on ostajaprofiilin luominen.

Ostajaprofiilin rakentaminen

Ostajaprofiilit tai ostajapersoonat ovat askel asiakaslähtöisempään ja henkilökohtaisempaan markkinointiin. Niillä ei kuitenkaan haluta tunnistaa ja yksilöidä haluttuja kohderyhmiä vaan niiden tarkoituksena on avata yksittäisten asiakkaiden tarpeita, ostokäyttäytymistä ja tiedonhakukanavia. Tämä mahdollistaa entistäkin tarkempaa ja kohdennetumpaa sisältöä juuri siellä, missä halutut asiakkaatkin ovat. Ostajaprofiilit auttavat myös tunnistamaan, keitä nämä ihanneasiakkaat ovat. Mitä enemmän ihanneasiakkaasta saadaan tietoa, sitä tarkemman ostajaprofiilin voi luoda ja sitä kohdennetummin hänet tavoittaa oikeissa markkinointikanavissa.

Hyödyt

Kohdennetun markkinoinnin suuntaaminen yhä tarkemmin suoraan asiakkaalle henkilökohtaisesti on tänä päivänä yksi tärkeimmistä tavoista saada viesti perille ja asiakas toimimaan viestissä halutulla tavalla. Ostajaprofiilin avulla on helppo tunnistaa ihanneasiakkaat ja tätä kautta lähettää heille viestejä, joihin he vastaavat positiivisesti ostamalla tuotteen tai palvelun. Erityisesti vaatteiden ja asusteiden myynnissä ostajaprofiilien käyttö helpottaa markkinoinnin onnistumista, sillä niillä luodaan henkilökohtaista brändiä.

Ostajaprofiilit eivät myöskään ole muuttumattomia vaan ne elävät. Niitä on hyvä tarkastella säännöllisesti ja ottaa huomioon myös perinteisempiä tapoja mainostaa kuten Axonprofil. Tämä mahdollistaa monipuolisen markkinoinnin jatkuvan kehittämisen alati muuttuvassa maailmassa, jotta se parhaiten saavuttaa kohdeyleisönsä.

Categories: Vinkit Tags: